fusionpoint

Lastechniek

Lassen is een van de meest toegepaste verbindingstechnieken. Het grote voordeel van dit proces is de grote toepasbaarheid ervan in allerlei domeinen. De aard van het proces laat echter niet toe om na de uitvoering de kwaliteit ervan te controleren door middel van uitsluitend een visuele controle. Het hele proces, van kwalificatie van de procedure tot de keuring achteraf, dient gewaarborgd te worden. Het opstellen van deze procedures vraagt, naast een theoretische achtergrondkennis, ook enige ervaring.

Enkele van de diensten waarvoor u een beroep op ons kan doen:
 • Ontwerp van statisch en dynamisch belaste lasverbindingen
 • Opstellen van lasprocedures en keuze van lasserskwalificaties
 • Trajectbegeleiding voor diverse normen
 • Optreden als (externe) lasco÷rdinator
 • Ontwerp en berekening van staal en staal-beton constructies conform de Eurocodes (ook ITC volgens EN1090-1)
 • Advies en ondersteuning bij het aanwerven van lassers of lasco÷rdinatoren, bij de (her-)inrichting of automatisering van uw werkplaats, bij de keuze van lasapparaten, toebehoren, rookafzuiging...
 • ...

ISO 3834

De ISO 3834 normenreeks definiŰert de kwaliteitseisen voor het lassen van metalen. Het vastleggen van deze kwaliteitseisen zijn belangrijk, aangezien de kwaliteit van gelaste verbindingen niet op een eenvoudige manier aangetoond kan worden. Kwaliteit van een product kan niet ontstaan bij de keuring, maar moet erin gebouwd worden. Zelfs het meest uitgebreide en geperfectioneerde niet-destructieve onderzoek verbetert de kwaliteit van het product niet.
Om producten te vrijwaren van ernstige problemen tijdens productie en gebruik is het noodzakelijk om te voorzien in controles, tijdens het ontwerpstadium, bij de materiaalkeuze, bij de fabricage en bij de daaropvolgende inspectie. Een slecht ontwerp kan bijvoorbeeld aanleiding geven tot ernstige en kostbare moeilijkheden in de werkplaats, op de bouwplaats of tijdens gebruik. Verkeerde materiaalkeuze kan leiden tot problemen zoals scheurvorming in de lasverbindingen. Om een deugdelijke en doelmatige fabricage te waarborgen, moet het management bekend zijn met alle oorzaken van mogelijke problemen en voor hun beheersing geschikte procedures invoeren.
ISO 3834 geeft maatregelen voor verschillende situaties. Zij kunnen in de volgende situaties worden toegepast:

 • bij contracten: het vastleggen van laskwaliteitseisen;
 • door fabrikanten: het invoeren en handhaven van laskwaliteitseisen;
 • door commissies die fabricagevoorschriften of toepassingsnormen opstellen: het vastleggen van laskwaliteitseisen;
 • door organisaties die de laskwaliteit beoordelen, zoals afnemers, fabrikanten of derden.